LIETO SAULES SARAŽOTO ELEKTROENERĢIJU SAVĀS MĀJĀS

Solārie paneļi ir viena no populārākajām dabas enerģijas uzkrāšanas sistēmām. Saules paneļu uzstādīšana notiek uz jumta vai klajā laukā, bez ēnas un tie tiek vērsti virzienā uz dienvidiem, lai būtu iespējams uzkrāt pēc iespējas vairāk saules enerģijas. Uzkrātā saules enerģija tiek pārvērsta elektrībā un to var lietot gan kā alternatīvu elektroenerģijas avotu, gan kā centrālo enerģijas avotu. To, cik lielā apmērā saules uzkrātā enerģija var tikt izmantota mājsaimniecībā, nosaka uzkrātās enerģijas daudzums, kas, savukārt, ir atkarīgs no paneļu izmēriem un daudzuma. Izvēloties šāda veida alternatīvās enerģijas uzkrāšanas veidu, ir jābūt Sadales Tīkla pieslēgumam. Lai tiktu uzkrāta elektroenerģija, nav nepieciešami konstanti saulaini laikapstākļi, kas nozīmē to, ka enerģija tiek uzkrāta visa gada garumā, arī mākoņainā laikā. Aprēķina kalkulators nāks talka aptuveno izmaksu aprēķinam, kas ļaus noskaidrot saules enerģijas kolektor lietderību.

SAULES PANEĻU UZSTĀDĪŠANA – MAKSĀT PAŠIEM VAI ŅEMT KREDĪTU?

Lieliski, ja saules paneļi un to uzstādīšanai ir iespējams izmantot personīgos finanšu līdzekļus, taču, daudzi izvēlas banku kreditēšanas pakalpojumu paneļu uzstādīšanai. Ir iespējams pašiem veikt nelielus aprēķinus, lai saprastu, vai paneļu uzstādīšana ir izdevīga. Vērā jāņem šādi rādītāji: vidējais gadā patērētās elektroenerģijas daudzums, paneļu skaits, vieta kur tie tiks ierīkoti. Maldīgi uzskatīt, ka vairāk paneļu kā vajadzīgs ir labāk. Latvijā saules enerģiju ir iespējams izmantot divējādi – uzreiz no sava tīkla, tas būs izdevīgi, ja patēriņš dienā un vasarās ir liels, vai arī izmantot NETO sistēmu, kas nozīmē, ka saražotā enerģija tiek atdota kopējam tīklam un izmantota šādā veidā. Ja ņemam vērā aktuālās elektroenerģijas cenas, tad šāda veida investīcija sāks atmaksāties pēc 10 gadiem. Lai uzstādītu šādus saules enerģijas kolektorus, jārēķinās ar vidēji līdz 10 tūkstošiem eiro, kas sedz visas ar uzstādīšanu saistītās izmaksas.

PANEĻU UZSTĀDĪŠANAS PROCESS

Patēriņa analīze ir viens no svarīgākajiem punktiem priekšdarbu veikšanai, jo balstoties uz to, tiek noteikts, cik daudz paneļu nepieciešams uzstādīt. Būvprojekta izstrāde un priekšdarbi lielā mērā aizņem lielāko daļu laika pirms darbu veikšanas, savukārt, pašu paneļu uzstādīšana aizņem, augstākais, divas dienas. Šis ir viens no tiem būvniecības darbiem, kas prasa būvvaldes apstiprinājumu.

Leave Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.